Dzień Języka Polskiego

Opublikowany 2013/05/01

Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie, posługuje się nią ponad 40 mln ludzi w Polsce i poza jej granicami. Jak wykazują badania przeprowadzone pod koniec XX wieku, jest ona symbolem tożsamości narodowej: 92 proc. Polaków uważa, że tym, co spaja naród, jest właśnie język.

A co wyróżnia język polski na tle innych języków? Znaki diakrytyczne, które są jedną z najbardziej charakterystycznych cech naszego języka, są zagrożone. Polacy używają ich coraz rzadziej - niemal co drugi esemes wysyłamy bez polskich ogonków i kreseczek - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. Profesor Bralczyk mówi:

„Język polski ciągle ewoluuje. Jednak moim zdaniem nie zawsze są to zmiany na lepsze. Dziś dużym zagrożeniem dla polszczyzny jest skłonność do nieużywania charakterystycznych polskich liter, im częściej będziemy pisać na przykład esemesy bez znaków diakrytycznych, tym większe prawdopodobieństwo, że 'ąści' szybko z naszego języka znikną. Tego bym niezwykle żałował, to byłoby naprawdę duże zubożenie. Uważam, że język polski jest ą-ę i tak powinno zostać. Używajmy polskich znaków za każdym razem, gdy wysyłamy esemes lub mejl" - apeluje.

Aż 63 proc. Polaków nie zawsze dba o poprawność językową swoich wypowiedzi ustnych, a co druga osoba nie przykłada wagi do poprawności swoich wypowiedzi pisemnych. Niestety, widoczne jest to także wśród uczniów naszej szkoły. Aby temu przeciwdziałać i zwrócić uwagę na problem 26 kwietnia w naszej szkole odbyła się impreza, której celem było popularyzowanie piękna ojczystego języka i literatury wśród uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-II gimnazjum. Tydzień wcześniej przedstawiciele poszczególnych klas losowali lektury, z którymi pracowali w następujących grupach: graficy – wykonywali plakat promujący daną lekturę, poeci układali wiersz jej poświęcony, aktorzy przedstawiali scenę rozgrywającą się na jej łamach, a modele wcielali się w wybranych bohaterów literackich przygotowując i prezentując stroje. Każda klasa mogła dowolnie podzielić się zadaniami zgodnie ze swoimi umiejętnościami, charakterem czy pomysłowością. W dniu prezentacji dokonań jury oceniające efekty tygodniowej współpracy w grupach przyznało następujące noty:

Szkoła Podstawowa

I miejsce: klasa V

II miejsce: klasa IV

III miejsce: klasa VI

Gimnazjum

I miejsce: klasa IIb

II miejsce: klasa Ia

III miejsce: klasa IIa

         Występy dzieci i młodzieży przerywane były piosenkami zrealizowanymi w ramach kampanii „Język polski jest ą ę” i apelami profesora Bralczyka o dbałość o naszą mowę ojczystą. W wyniku koniecznej dogrywki przeprowadzony został także quiz ze związków frazeologicznych. Nadmienić trzeba jeszcze, że klasa IIIa gimnazjum pojawiła się na konkursie jedynie w charakterze widzów, co spowodowane było egzaminami gimnazjalnymi, których termin pokrył się z terminem przygotowań do imprezy.

Poziom artystyczny dokonań uczniowskich przeszedł najśmielsze oczekiwania – nawet tak trudne zadania jak ułożenie wiersza o wybranej lekturze okazały się „pestką” dla naszych uczniów, a aktorski talent objawił się u tak wielu osób, że można by pomyśleć, że za sobą mają już niejedne warsztaty aktorskie. Pomysłowość w realizacji zadań sprawiła, że wszyscy bawili się doskonale. Nagrodami za I miejsca były dwa wielkie torty śmietanowe, a pozostali uczestnicy odebrali worki ze słodyczami. Nowością w dziedzinie nagród okazały się „Vouchery” na dzień bez odpytywania lub dzień bez pracy domowej w wybranym przez zwycięzców terminie. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy, a organizatorkami imprezy były polonistki pracujące w naszej szkole: Pani Aldona Mandryk – nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, Pani Iwona Adamczuk – nauczyciel języka polskiego w gimnazjum oraz Pani Anna Kulej. Nowatorska formuła imprezy tak przypadła do gustu uczniom, że mamy nadzieję powtórzyć ją w przyszłym roku szkolnym, być może także dla uczniów z innych szkół naszej gminy…

I. Adamczuk

Galeria mediów